Kouwenhoven Consultancy

Praktijkvoorbeeld instrumenten persooneelsmanagement

Accountantskantoor

Een van de big four heeft last van een hoog verloop onder professionals die circa vier jaar in dienst zijn. Dit is kostbaar omdat er veel is geïnvesteerd in de medewerkers. We ontwikkelen een systematiek van careermanagement gesprekken. Ik leid de HRM-ers op die deze gesprekken voeren. Zij kunnen de Zeven Bronnen van Arbeidsvreugde gebruiken om de behoeften en wensen van medewerkers nauwkeurig in kaart te brengen.

Resultaat: het verloop daalt binnen een jaar met 5 procentpunt.

Waterschap

Enkele jaren geleden is het systeem van jaargesprekken op de klippen gelopen. Niemand voert de gesprekken. Er wordt een nieuwe systematiek ontwikkeld. De Zeven Bronnen van Arbeidsvreugde vormen de ‘taal’ om het over het werk te hebben. Zowel leidinggevenden als medewerkers geven aan wat ze op elk van de bronnen willen ‘halen & brengen’. Interne medewerkers leid ik op tot gecertificeerd Zeven Bronnen Coach. Zij leiden de medewerkers op.

Resultaten na twee jaar:

  • Iedereen voert jaargesprekken;
  • Door het gebruik van de 7 bronnen blijven de gesprekken de moeite waard voor alle betrokkenen;
  • Medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de gesprekken en de follow up.