Kouwenhoven Consultancy

Licentie en certificaat

U kunt beschikken over alle materialen en instrumenten die zijn ontwikkeld voor ‘werken met plezier en goed presteren’.
Daartoe kunnen organisaties een licentie verwerven. Het kan betrekking hebben op zowel het gebruik binnen uw eigen organisatie door interne adviseurs en leidinggevenden als op het commercieel gebruik door een zelfstandig adviseur of een adviesbureau.

Personen kunnen een certificaat Zeven Bronnen Coach verwerven. Zij volgen een tweedaagse opleiding met aansluitend begeleiding bij de toepassing in de praktijk. Als gecertificeerd Zeven Bronnen Coach kunnen ze deelnemen aan halfjaarlijkse netwerkbijeenkomsten en een (internet-) community. Bovendien kunnen zij beschikken over:

  • handboek met alle instrumenten voor het begeleiden van teams en organisaties;
  • coachingsgids voor het begeleiden van individuele medewerkers;
  • vragenlijst om arbeidsvreugde te meten en een bijbehorende benchmark database;
  • materialen voor het vernieuwen van personeelsbeleid en –instrumenten;
  • tools voor het begeleiden van veranderingsprocessen.

Inmiddels zijn tientallen mensen actief als Zeven Bronnen Coach.

Wie zijn de Zeven Bronnen Coaches?

Een zelfstandig ondernemer heeft het gedachtegoed arbeidsvreugde opgenomen in haar adviespraktijk. De zeven bronnen worden ingezet bij Management Development en veranderingsprocessen bij klanten.

Een directeur van een groep basisscholen zet na de opleiding de Zeven Bronnen in bij functioneringsgesprekken en stuurt op meer eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers.

Een groot ziekenhuis heeft besloten om het onderzoek naar medewerkerstevredenheid te doen met behulp van de vragenlijst en workshops arbeidsvreugde. Twaalf medewerkers zijn opgeleid tot Zeven Bronnen Coach. Zij analyseren de scores en begeleiden de workshops. Zo wordt het gedachtegoed voor lange termijn in de organisatie verankerd.

Een technisch installatiebedrijf laat een projectleider opleiden tot Zeven Bronnen Coach. Bij grote implementatieprocessen past hij het gedachtegoed arbeidsvreugde toe.

Een grote overheidsorganisatie  wil het competentiegericht werken implementeren. Circa tien Zeven Bronnen Coaches verzorgen workshops op grond waarvan actieplannen voor teams en individuen worden opgesteld en uitgevoerd.

Brochure licentie en certificaat

Over het verwerven van een licentie en het certificaat Zeven Bronnen Coach is de volgende brochure beschikbaar.

Wil je meer informatie of overleg? Neem dan contact op met Kees Kouwenhoven.